SuomenkylanSahko.fi

 

S1-gruppens elinstallationsfirma
Medlem av Finlands Elentrepenörsförbund STUL


Suomenkylän Sähkö Oy- Finnby El Ab
är en elinstallationsfirma i grupp S1 som verkat sedan år 1993

________________________________________________________________
Verksamhetsområde

Elinstallation och underhåll
Fastighetsservice och -underhåll
Elplanering
Planering och installation av logikutrustning
IT- och teleinstallation
Fastighetsautomatik
Underhåll av LPS 2000 avloppssisterner

Referenser
Läs mera

________________________________________________________________


Suomenkylän Sähkö Oy - Finnby El Ab
verkar huvudsakligen i Östra-Nyland och inom huvudstadsregionen

Copyright Suomenkylän Sähkö Oy - Finnby El Ab 2012. Alla rättigheter förbehålls.