SuomenkylanSahko.fi

 

S1-gruppens elinstallationsfirma
Medlem av Finlands Elentrepenörsförbund STUL


Suomenkylän Sähkö Oy- Finnby El Ab
är en elinstallationsfirma i grupp S1 som verkat sedan år 1993

________________________________________________________________

Suomenkylän Sähkö Oy - Finnby El Ab

Arbetsledning och planering:
Kimmo Kauranen
tfn 0400 471 126

Besöksadress:
Snickarsvängen 10
06150 BORGÅ
e-post: fornamn.efternamn@suomenkylansahko.fi

Faktureringsadress:
Bergstavägen 323
06500 BORGÅ

FO-nummer: 0960005-3

________________________________________________________________


Suomenkylän Sähkö Oy - Finnby El Ab
verkar huvudsakligen i Östra-Nyland och inom huvudstadsregionen

Copyright Suomenkylän Sähkö Oy - Finnby El Ab 2012. Alla rättigheter förbehålls.